PRIVACY POLICY

Bài viết & Bình luận

Không được sử dụng bài viết từ blog này với mục đích thương mại hóa khi chưa được sự chấp thuận của tác giả. Mọi hình thức chia sẻ phải được dẫn link rõ ràng tới marktuyen.com. Nguyên tắc bình luận luôn được hướng tới là giải quyết vấn đề hoặc giúp người khác tiến bộ hơn. Không chỉ trích, sử dụng những từ ngữ thô tục tại blog này.

Chính sách bảo mật

Tại blog cá nhân này, chúng tôi nhận ra rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn là hết sức quan quan trọng. Đây là thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân và những gì nhận được khi bạn sử dụng và truy cập marktuyen.com, và chúng tôi luôn bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Thông tin đăng nhập

Như với hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu chứa trong các file log. Các thông tin trong các file bản ghi của bạn bao gồm IP (giao thức internet) địa chỉ, ISP của bạn (nhà cung cấp dịch vụ internet, chẳng hạn như FPT hay VDC), trình duyệt bạn sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi, thời gian bạn viếng thăm trang web của chúng tôi và những trang bạn đã truy cập trong trang web của chúng tôi.

Lưu trữ Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin, chẳng hạn như sở thích cá nhân của bạn khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm chỉ hiển thị cho bạn một popup một lần trong chuyến thăm của bạn, hoặc khả năng để đăng nhập vào một số tính năng của chúng tôi, như diễn đàn.

Vấn đề quảng cáo

Chúng tôi cũng sử dụng quảng cáo của bên thứ ba trên marktuyen.com để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số các nhà quảng cáo có thể sử dụng công nghệ như cookie và các cảnh báo web khi họ quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ cung cấp cho các nhà quảng cáo (chẳng hạn như Google thông qua chương trình AdSense) Những thông tin về địa chỉ IP của bạn, ISP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng để ghé thăm trang web của chúng tôi, và trong một số trường hợp, cho dù bạn có cài đặt Flash. Điều này thường được sử dụng cho mục đích nhắm mục tiêu theo khu vực địa lý hoặc hiển thị quảng cáo theo sở thích dựa trên các trang web cụ thể truy cập mà người dùng thường truy cập.

Chính sách bảo mật theo chuẩn của Google.